Nefret

suçu nedir?

Nefretsuçu | Ön yargı suçu | Nefret kaynaklı şiddet

Ten rengin yüzünden hakarete mi uğradın? Eşcinsel olduğun için saldırıya mıuğradın? Sosyal medya üzerinden cinsiyetçi tehdit mesajları mı alıyorsun?Otobüste başörtünü mü çekildi?

Danışmanlık ve yardımı burada bulabilirsin.

Buve benzeri olaylar nefret suçudur. Nefret suçları, ön yargı temelinde işlenenveya ön yargının bir rol oynadığı suçlardır. Kişilere veya gruplara karşı şunedenlerle işlenirler:

cinsiyetleri

dilleri

dinleri

ırkçı, Yahudi karşıtı veya Çingene karşıtı bir suçlama,

cinsiyetveya cinsel kimlikleri

birengellilik veya kronik hastalık

yaşları

sosyal statüleri

Kişinin gerçekten belirli bir gruba ait olup olmadığı ya da failin bunu sadece öyle zannetmesi önemli değildir. Kişiler, aynı anda birden fazla özellikleri nedeniyle de nefret suçu mağduru olabilirler.

Nefret suçunun birçok yüzü vardır

Nefret suçu çevrimiçi veya çevrimdışı işlenebilir. Nefret suçu tanımadığınız veya tanıdığınız kişilerden (örneğin komşular veya iş arkadaşları) gelebilir.Genellikle hakaret veya gözdağı gibi sözlü saldırıları içerir. Ancak bazen mala zarar verme veya cinayete kadar giden fiziksel saldırılar da söz konusu olabilir.

Nefret suçu cezalandırmayı gerektiren bir suçtur ve ihbar edilmelidir. İhbarı nasıl ve nereye yapacağını buradan öğrenebilirsin.